Jak obliczyć lata pracy?

W związku ze zmianami w systemie emerytur, wielu osobom, nasuwa się pytanie, jak obliczyć staż pracy wymagany do emerytury. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że do lat pracy liczy się już okres nauki. Otóż, osoby, które ukończyły szkołę zawodową mogą sobie doliczyć do stażu pracy 3 lata, absolwenci szkół średnich 4 lata, szkół policealnych 6 lat, zaś uczelni wyższych 8 lat. Poza tym, przy dokonywaniu obliczeń nie ma najmniejszego znaczenia, w jakim trybie podejmowaliśmy naukę.

Musimy też wspomnieć o tym, że obecnie wiek emerytalny został podniesiony do 67 lat, zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet. Na uwagę zasługuje fakt, że w myśl nowej reformy panie będą musiały pracować 35 lat, zaś panowie 40 lat. Ponadto, istnieje też możliwość skorzystania z emerytury częściowej, która będzie się należeć mężczyznom po 65 roku życia i kobietom po 62 roku życia, ale będzie ona wynosiła tylko połowę przewidywanej emerytury. Powyższe zmiany dotyczą także emerytury nauczycielskiej, dlatego też pedagodzy podobnie jak pozostali pracownicy będą zmuszeni pracować do 67 roku życia. Należy wspomnieć też o tym, że jeszcze niewielka grupa nauczycieli ma prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej wedle starych zasad, które nabyli przed rokiem 2008, a także do emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych.

Trzeba podkreślić, że staż pracy jest ważnym czynnikiem przy nabyciu prawa do renty inwalidzkiej. Przede wszystkim, jest ona przyznawana osobom, którzy są częściowo lub całkowicie niezdolne do wykonywania pracy. Natomiast lata pracy nie mają znaczenia przy uzyskaniu renty socjalnej, przyznawanej osobom, które nabawiły się niepełnosprawności przed 18 rokiem życia, zanim zaczęły pracować zawodowo. Podobnie jest też z rentą rodzinną, która należy się członkom rodziny zmarłego, dzieciom i żonie, którzy muszą spełnić pewne warunki, aby ją uzyskać. Oczywiście, od stażu pracy jest uzależniony również wymiar urlopu wypoczynkowego. Otóż, w przypadku osób, które nie przepracowały 10 lat, wynosi on 20 dni, a pracownikom z ponad 10-letnim stażem należy się 26 dni urlopu. Jednakże musimy też powiedzieć o tym, iż pracownikowi przysługuje urlop uzupełniający w roku, w którym uzyskał 10-letni staż pracy, bez względu na miesiąc, w którym miało to miejsce.

Oprócz tego od lat pracy zależy również dodatek stażowy, który obecnie jest wypłacany zazwyczaj w sferze budżetowej i tylko w nielicznych przedsiębiorstwach i firmach. W sektorze prywatnym ma on charakter dobrowolny i zależy wyłącznie on od pracodawcy. Niestety osobom zatrudnionym na umowę zlecenie nie przysługuje urlop wypoczynkowy ani czas zatrudnienia nie wlicza się do stażu pracy, gdyż umowa cywilno-prawna nie daje nam uprawnień pracowniczych. Poza tym, w typ przypadku zatrudnionym osobom nie należą się żadne nagrody, premie jubileuszowe czy odprawy pracownicze. Trzeba powiedzieć, iż przysługują one tylko pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę i id wysokość również jest uzależniona od stażu zatrudnienia. Na końcu jeszcze wspomnimy w zasiłku dla niepracujących, który jest okresem składkowym zaliczanym do emerytury.