Dodatek za wysługę lat pracy

Trzeba zaznaczyć to, że ze nasze wynagrodzenie składa się nie tylko z płacy zasadniczej, ale i różnego rodzaju dodatków. Jedne z nich są zagwarantowane ustawowo, a inne znów zależne od pracodawcy, który decyduje o tym czy je wypłacać, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie. Przykładowo możemy tu wymienić dodatek za wysługę lat, który przez wielu nazywany jest dodatkiem stażowym.

Oczywiście, dodatek za wysługę lat wypłacany jest pracownikom z tytułu określanego czasu przepracowanego w danej firmie lub branży i czasami z tytułu ogólnego stażu pracy. Przede wszystkim, prawo do niego może wynikać z przepisów prawnych i w tym wypadku jest on obowiązkowy lub z przepisów wewnątrzzakładowych i w tym wypadku jest on nieobowiązkowy. Dlatego jeżeli pracodawca w regulaminie wynagrodzenia nie umieści dodatku stażowego nie będzie się on należał pracownikom. Warto zwrócić uwagę na to, że ten dodatek jeszcze do niedawna był wypłacany w większości przedsiębiorstw, a obecnie korzystają z niego głównie pracownicy jednostek budżetowych, np. nauczyciele, gdyż gwarantuje go Karta Nauczyciela.

Natomiast, pracodawcy, którzy się jednak decydują na wypłacanie tegoż dodatku, muszą w regulaminie wynagradzania lub zbiorowym układzie pracy określić zasady jego wypłacania. Mowa tu oczywiście o wyodrębnieniu okresów zatrudnienia, wliczanych do stażu, a także jego wysokości. Warto wspomnieć o tym, iż dodatek za wysługę lat najczęściej jest ustalony jak procent wynagrodzenia i jego wysokość wzrasta wraz ze stażem pracy. Poza tym, należy zwrócić uwagę na to, że przeważnie jest wypłacany pracownikom, którzy przepracowali co najmniej 5 lat i co roku wzrasta o 1%, jednakże jego wysokość przeważnie zatrzymuje się na poziomie 20%, czyli osoby ze stażem pracy powyżej 20 lat, nie mogą liczyć na wyższy dodatek stażowy niż 20-procentowy. Ponadto, stanowi on składnik wynagrodzenia i jest wypłacany co miesiąc. Bywa, iż w niektórych firmach wypłacane są dodatki jubileuszowe, np. za 20- czy 30-letni staż pracy, które mają charakter jednorazowego świadczenia.

Reasumując, dodatek stażowy jest wypłacany obowiązkowo tylko nielicznym grupom pracowniczym, czyli osobom zatrudnionych w sferze budżetowej. Natomiast w pozostałych firmach i przedsiębiorstwa jest wypłacany dobrowolnie, czyli zależy wyłącznie od pracodawcy. Dlatego możemy się spotkać z taką sytuacją, że w jednym zakładzie stolarskim jest wypłacany dodatek stażowy, a w innym nie, mimo że zajmują się tą samą działalnością. Niestety wpływ na ograniczenie wypłacalności dodatku stażowego ma kryzys, w związku z czym możemy zaobserwować, że liczba firm, w których należy się on pracownikom, z rok na rok spada.