Lata pracy a umowa zlecenie

W ostatnim czasie coraz częściej można usłyszeć, że pracodawcy zatrudniają swoich pracowników na umowę zlecenie. Dlatego większość osób zastanawia się nad tym, czym się ona różni od tradycyjnej umowy o pracę i czy jest ona zaliczana do stażu zatrudniania, a co za tym idzie, czy ma wpływ na wysokość naszej emerytury.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że umowa zlecenie jest inaczej określana umową cywilno-prawną, w związku z czym wedle niej nie jesteśmy pracownikami, tylko zleceniobiorcami. A, więc tego rodzaju umowa podlega Kodeksowi Cywilnemu w przeciwieństwie do umowy o pracę, która podlega Kodeksowi Pracy. A, więc podpisując tego rodzaju umowę, musimy mieć świadomość tego, że nie posiadamy uprawnień pracowniczych. Po pierwsze, staż pracy ustalony na podstawie tejże umowy nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego, który nam w ogóle nie przysługuje, jeżeli jesteśmy zatrudnieni jako zleceniobiorcy. Oprócz tego, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania nam wynagrodzenia w minimalnej kwocie, która jest określona w przypadku umowy o pracę. Nie zapominamy także o tym, że praca na zlecenie charakteryzuje się nienormowanym czasem zatrudnienia.

Warto zwrócić uwagę także na to, że okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie, nie ma też wpływu na to wypłatę nagród jubileuszowych i innych świadczeń, gdy przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy przewidują wypłacanie nagród czy dodatków zależnych od ogólnego stażu pracy. Jednakże czas zatrudnienia na umowę zlecenie w czasie opłacania ubezpieczenia społecznego (zarówno obowiązkowego jak i dobrowolnego), zalicza się do okresu ubezpieczenia, od którego zależą uprawnienia emerytalne (art. 5 ustawy emerytalnej). Na uwagę zasługuje także fakt, że jeżeli pracownik w takcie wykonywany pracy na zlecenie, otrzymywał miesięczne zarobki równe co najmniej minimalnej pensji krajowej, okres tego zatrudnienia będzie również uwzględniony przy obliczaniu stażu pracy uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ w tej sytuacji zleceniodawca był zobowiązany do opłacenia składek na Fundusz Pracy (art. 71 ust. 1, pkt 1 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia).

Reasumując, umowa zlecenie ma też swoje zalety, ponieważ pracujemy najczęściej, kiedy chcemy, gdyż nie jesteśmy ograniczeni 8-godzinnym czasem pracy. Dlatego z tej formy zatrudniania korzystają zwykle młodzi ludzie, którzy chcą sobie dorobić podczas wakacji. Jednakże podstawową wadą tej umowy jest brak świadczeń pracowniczych, a więc zanim ją podpiszemy, musimy się dobrze zastanowić na tym. A, co najważniejsze wcześniej zapoznać się z przepisami Kodeksu Cywilnego, który ją regulują, aby później nie być zaskoczonym, np. brakiem urlopu wypoczynkowego.