Szkoła średnia i studia a lata pracy

Staż pracy odgrywa niesamowite znaczenie choćby przy obliczaniu urlopu czy emerytury, dlatego wiele osób się zastanawia nad tym, czy obejmuje od okres nauki w liceum i na studiach. Trzeba wyraźnie znaczyć to, że polskie prawo gwarantuje wliczenie okresu nauki do stażu zatrudnienia.

Przede wszystkim, jest to bardzo korzystne w przypadku absolwentów uczelni wyższych, gdyż dolicza się im aż 8 lat do okresu zatrudnienia. A, co ciekawe osoby, które ukończyły licencjackie szkoły wyższe podobnie jak absolwenci kierunków magisterskich również zyskują 8 lat do stażu pracy. Natomiast osoby, które ukończyły szkołę zawodową lub równorzędną szkołę zasadniczą zyskują 3 lata to stażu pracy, absolwenci zasadniczych lub zawodowych szkół średnich mogą liczyć do 5 lat wliczanych do stażu pracy, zaś osoby, które ukorzyły liceum zyskują 4 lata, absolwenci szkół policealnych 6 lat do stażu pracy.

Na uwagę zasługuje także fakt, że zaliczanie okresu nauki do stażu pracy nie mają wpływy takie czynniki jak przerwy w czasie edukacji ani tym bardziej okresu, jaki upłynął od zakończenia nauki do podjęcia zatrudnienia. Oprócz tego, nie ma też żadnego znaczenia to, w jakim trybie studiowaliśmy, gdyż zarówno dzienny, wieczorowy jak i zaoczny tryb nauki jest tak samo liczony. Oczywiście, musimy mieć świadomość tego, że do stażu pracy zalicza się tylko zakończony okres nauki poświadczony dyplomem lub świadectwem zgodnym z ustawą o szkolnictwie. W związku z powyższym, jeżeli ktoś przerwie liceum czy studia i później nie ukończy, to czas tej nauki nie będzie miał wpływu na obliczenie stażu pracy. Należy wspomnieć o tym, że okres nauki nie podlega sumowaniu, czyli osoba, która najpierw ukończyła liceum, a później studia nie może liczyć na doliczenie 12 lat do jej stażu pracy, gdyż podczas obliczeń lat pracy pod uwagę będą brane tylko studia wyższe. Ponadto, osobom, które ukończyły kilka kierunków studiów lub studia podyplomowe, nie wydłuża się stażu pracy, bowiem z tytułu nauki wynosi on maksymalnie 8 lat.

Warto też wspomnieć tu o stażu z urzędu pracy, ponieważ wiele osób się zastanawia nad tym, czy zalicza się do okresu zatrudnienia. Otóż, zgodnie z prawem staż z urzędu pracy jest zaliczany do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Ale nie ma on wpływu na nabycie prawa do urlopu, ponieważ przysługuje ono tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Ponadto, jest to okres składkowy, od którego zależy wysokość emerytury, a także zaliczany jest to stażu pracy niezbędnego do uzyskania świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Podsumowując, okres nauki odgrywa ważną rolę podczas obliczania stażu pracy, od którego uzależniony jest przykładowo wymiar urlopu wypoczynkowego. Jednakże pod uwagę brane są tylko zakończone okresy edukacji, poświadczone stosownym dokumentem.