Staż pracy do emerytury

Jeszcze do niedawna w naszym kraju mężczyźni mogli przejść na emeryturę w wieku 65 lat, zaś kobiety w wieku 60 lat. Jednak na początku 2012 roku przepisy się zmieniły i nowa ustawa emerytalna została podpisana. Otóż, zakłada ona podniesienie wieku emerytalnego i zacznie już obowiązywać od 2013 roku. Oczywiście, rządzący motywują swoje działanie niżem demograficznym oraz wydłużeniem się czasu życia Polaków.

Trzeba powiedzieć o tym, iż w myśl nowej ustawy emerytalnej próg wiekowy uprawniający do przejścia na emeryturę został zrównany i obecnie wynosi 67 lat, zarówno dla kobiet jak mężczyzn. Jak widać, największe zmiany dotyczą pań, które będą musiały pracować aż o 7 lat dłużej niż do tej pory. Musimy jednak zaznaczyć to, iż zmiany w wysokości wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę będą następowały powoli, tzn. rok rocznie będzie się on wydłużał o 3 miesiące, dlatego docelowy próg 67 lat dla mężczyzn będzie obowiązywał w 2020 roku, zaś dla kobiet w 2040 roku.  Nie ulega wątpliwości to, że głównym założeniem reformy emerytalnej jest wzrost świadczeń emerytalnych, nawet o 70 % w przypadku pań.

Na uwagę zasługuje fakt, iż nowa reforma emerytalna zakłada, że panie będą pracować co najmniej 35 lat, zaś panowie 40 lat, co dla wielu osób jest w ogóle niewyobrażalne, w szczególności kiedy wykonują oni ciężką pracę fizyczną lub muszą intensywnie pracować umysłowo w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Warto również wspomnieć o tym, że zmianie uległ także wiek emerytalny dla służb mundurowych. Otóż, wedle nowej ustawy pracownicy mundurowi będą mogli przejść na emeryturę dopiero w wieku 55 lat, a wymagany staż pracy uprawniający do świadczenia emerytalnego obecnie wynosi 25 lat, a nie jak wcześniej 15 lat.

Niestety, nowe przepisy emerytalne mogą się okazać bardzo niekorzystne dla osób po 60., które mogą mieć duże problemy ze znalezieniem pracy ze względu na to, że są oni mało atrakcyjnymi pracownikami na rynku. Przede wszystkim, pracodawcy poszukują osób kreatywnych, sprawnych fizycznie i umysłowo, pragnących się rozwijać, a za takich na pewno nie są uważane osoby po 60. roku życia. W związku  tym, reforma zakłada możliwość skorzystania z emerytury częściowej, które będzie przysługiwać kobietom po 62. roku życia i mężczyznom, którzy ukończyli 65. rok życia. Ale musimy wiedzieć o tym, iż będzie ona wynosiła tylko połowę prawdopodobnej emerytury właściwej. Oczywiście, aby z niej skorzystać, należy posiadać niezbędny staż pracy (mężczyźni 40-letni, kobiety 35-letni). Ponadto, osoby, które zdecydują się na emeryturę cześciową, muszą mieć też świadomość tego, że będzie miała ona również wpływ na wysokość późniejszej emerytury właściwej.

A więc, w myśl nowej ustawy emerytalnej, aby mieć prawo do emerytury, trzeba ukończyć 67 lat i przepracować 35 lat w przypadku pań i 40 lat w przypadku panów.