Staż pracy nauczyciela

Nowa reforma emerytalna dotyczy także nauczycieli, którzy podobnie jak reszta społeczeństwa będą zmuszeni do pracy do 67 roku. Oczywiście, większość z nich nie wyobraża sobie takiej sytuacji, gdyż nie trudno przewidzieć, jak mogą wyglądać przykładowo lekcje wychowania fizycznego, matematyki czy polskiego prowadzone przez 67-letnich pedagogów. Dlatego warto się zastanowić nad tym czy nauczyciele mogą uniknąć pracowania 35-40 lat w szkole, np. z młodzieżą gimnazjalną.

Po pierwsze, należy wspomnieć o tym, iż prawo do wcześniejszej emerytury w myśl starych zasad wygasło w 2008 roku. Jednakże nauczyciele, którzy spełnili wcześniej ustalone warunki, nabyli już prawo do wcześniejszej emerytury i nawet jeśli dotąd z niego nie skorzystali, nadal mogą to zrobić. Warto podkreślić to, że jest ona naliczana według starych algorytmów, dlatego może być ona znacznie korzystniejsza niż nowe świadczenia emerytalne. Ale, kiedy chcemy z nich skorzystać, musimy się o nie postarać przez osiągnięciem wieku emerytalnego przewidzianego w ustawie. A, więc prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej nadal posiadają:

  • nauczyciele, niezależnie od wieku, pod warunkiem jednak że ma za sobą 30 lat pracy, w tym 20 lat w zawodzie w wymiarze co najmniej pół etatu,
  • mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. z zaświadczeniem o całkowitej niezdolności do pracy (25-letni staż pracy, po 60. rok życie, ale przed 65 rokiem życia),
  • kobiety urodzone w latach 1949-1953 , które do końca 2008 r. spełniły warunki wiekowe i stażowe (ukończyły 55 lat i miały za sobą 30 lat pracy),
  • osoby wykonujące pracę o szczególnym charakterze (warunki spełnione do 31 grudnia 2008).

Warto zwrócić uwagę na to, że nauczycielom przysługują także świadczenia kompensacyjne, z którym mogą skorzystać nauczyciele posiadający 30-letni staż pracy. Oczywiście, do lat pracy wliczane są m.in. studia czy urlopy macierzyńskie i 20-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela. Aby z nich skorzystać, należy się zwolnić z pracy oraz ważnym ograniczeniem jest brak możliwości wykonywania dorabiania w placówce oświatowej. Na uwagę zasługuje fakt, że z tego świadczenie mogą skorzystać wyłącznie kobiety urodzone najpóźniej w 1973 r. i mężczyźni urodzeni w 1968 r.

Nie zapominamy także o emeryturach pomostowych, które przysługują dosyć wąskiej grupie nauczycieli, pracujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich lub zakładach poprawczych. Jednak z tego prawa mogą skorzystać nauczyciele pracujący na całym etacie (kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat, z czego 15 lat w wyżej wymienionych placówkach) i przynajmniej jeden dzień należy przepracować jako nauczyciel przed 1 stycznia 1999 r. O pomostówki mogą się starać nauczyciele urodzeni po 1948 r., którym brakuje 5 lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Natomiast pozostali nauczyciele, którzy nie będą w stanie pracować do 67 roku życia, mogą skorzystać z emerytury częściowej, w wysokości 50% emerytury właściwej, z tymże można sobie do niej dorabiać.